Over ISN


De Islamitische Stichting Nederland is een religieuze organisatie dat als doel heeft om een eigen structuur te creëren die bijdraagt aan de integratie en emancipatie van de Nederlands-Turkse moslimgemeenschap in onze samenleving.

ISN is een open en transparante organisatie. De stichting is opgericht in 1982 naar Nederlands recht en ontplooit sindsdien haar activiteiten voor een zeer gevarieerd achterban.

ISN beheert moskeeën en organiseert religieuze activiteiten en streeft daarbij naar een volwaardige burgerschap van de Turkse Nederlanders.

De Islamitische Stichting Nederland beschouwt zich als een integraal onderdeel van de samenleving en kan aangesproken worden op haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en maatschappelijk functioneren.