Bezoek aan Ulu Moskee te Bergen op Zoom


Raadsman van religieuze zaken en voorzitter van ISN Prof. Dr. Mustafa Ünver, de Attaché van religieuze zaken (Rotterdam) en bestuurslid van ISN de heer Dr. İsmail Hilmi Bilgi en bestuurslid van ISN Metin Özyürek hebben op 13.04.2012 een bezoek gebracht aan het moskee Ulu te Bergen op Zoom. De heer  Prof. Dr. Mustafa Ünver heeft hier de vrijdagsgebed geleid en de vrijdagspreek gehouden. Na het gebed is door de voorzitter van het moskee Haluk Çelebi en de imam Mehmet Aydın een rondleiding gegeven. Vervolgens is er informatie gegeven over de activiteiten die worden gericht.