Bijna 90 procent van ISN-pelgrims zou opnieuw voor ISN kiezen

Uit een tevredenheidsonderzoek van het Onderzoekscentrum van de Islamitische Stichting Nederland (ISN) is gebleken dat pelgrims die met de Bedevaartorganisatie van ISN hun bedevaartplicht hebben vervuld in 2017, tevreden zijn met de organisatie van de bedevaart.

Het enquête-onderzoek vond digitaal plaats en werd gehouden tussen 9 en 13 oktober 2017. De enquête bevatte zestien vragen over onder meer de deelname aan de voorbereidende workshop, het verblijf in Mekka en Medina, tevredenheid over de groepsleider en over het eventueel opnieuw kiezen voor ISN als bedevaartorganisatie. Volgens het onderzoek zou 89% van de pelgrims opnieuw voor ISN kiezen om op bedevaart te gaan. Daarnaast zouden de pelgrims – met een score van 8,2 – anderen aanraden om met ISN op bedevaart te gaan. Het Presidium voor Religieuze Zaken is dit jaar begonnen met het faciliteren van medische voorzieningen in Mekka en Medina. Pelgrims zijn hier erg tevreden over: 88% van hen beoordeelt deze voorzieningen als goed of zeer goed.

De resultaten van het onderzoek wijzen erop dat de Bedevaartorganisatie van ISN succesvol heeft gefunctioneerd. ISN evalueert deze resultaten in combinatie met de wensen van de pelgrims, om de kwalitatieve dienstverlening ook voor de komende jaren te waarborgen.

ISN op weg naar verduurzaming moskeeën

Op 8 juli 2016 hebben we als Islamitische Stichting Nederland (ISN) een samenwerkingsverklaring ondertekend met de organisaties Kerk in Actie en Tear. Het thema van deze samenwerking is duurzaamheid. Als ISN vinden we het belangrijk om goed voor onze omgeving, de planeet en al het leven te zorgen. Zo zijn wij tegen energieverspilling en milieuvervuiling.

Op dit moment werkt ISN we samen met Groene Kerken. Het is vooral bedoeld om ervaringen te delen en elkaar zo te stimuleren om bij te dragen aan een groenere omgeving.

Sinds een aantal jaren bestaat er het plakkaat “Groene Moskee” waarmee een moskee laat zien het belangrijk te vinden om aan deze thema’s te werken. Moskeeën kunnen hiervoor in aanmerking komen indien ze aan onderstaande voorwaarden voldoen:

  • Energie en klimaat – doet aan energiebesparing, het scheiden van afval.
  • Bewust inkopen doen – Fairtrade producten, groene stroomleverancier, FSC-papier.
  • Beleid en aanpak – als bestuur het agendeert in het beleid van de moskee.

De Merkez moskee in Deventer, de Eyup Sultan moskee in Apeldoorn, Ulu moskee in Utrecht, Kuba moskee in IJmuiden hebben al een bordje “Wij zijn een groene moskee” aan de muur hangen. Binnenkort zal ook de Fatih moskee in Eindhoven dit plakkaat ontvangen.

Moskeeën die aan de slag willen gaan met duurzaamheid, kunnen contact opnemen met de werkgroep Groene Moskeeën. Moskeeën die aan de voorwaarden ervan voldoen, ontvangen het bordje “Wij zijn een groene moskee”. Ook wordt het bestuur begeleid bij het maken van een plan.

Voor meer informatie en vragen kan contact worden opgenomen met Deniz Özkanli, ISN-bestuurder, op telefoonnummer 0630122133 of d.ozkanli@diyanet.nl.

Aangetreden geloofsbedienaren bijeen

Geloofsbedienaren die in 2017 in dienst zijn getreden bij de Islamitische Stichting Nederland (ISN), zijn op 10 oktober 2017 bijeengekomen in het hoofdgebouw van ISN. Onder de aanwezigen waren Mehmet Yürek (Plaatsvervangend Raadsman voor Religieuze Zaken), Salih Söğüt (Plaatsvervangend Attaché voor Religieuze Zaken, regio Rotterdam), diverse attaché-medewerkers (regio Deventer) en geloofsbedienaren die in 2017 zijn aangetreden bij één van de ISN-moskeeën.

 De bijeenkomst begon met een presentatie van Cevdet Keskin (Algemeen Coördinator ISN). Tijdens die presentatie zijn de activiteiten van ISN toegelicht. Hierna nam Mehmet Yürek het woord. Yürek benadrukte tijdens zijn toespraak het belang van kwalitatief goede dienstverlening door ISN en sprak hij tevens zijn verwachtingen uit op het gebied van religieuze diensten van de geloofsbedienaren. De bijeenkomst eindigde met de beantwoording van gestelde vragen.

Overzicht van de in 2017 aangetreden geloofsbedienaren en hun werklocatie:

Moskeevestiging Voor- en achternaam
ISN Rijen (İmam-ı Azam) Abdurrahim DİLEK
ISN Nijmegen (Eyüp Sultan) Abdurrahim İNAL
ISN Veendam (Osman Gazi) Abdurrazak SUNAR
ISN Lelystad (Osmanlı) Adem KANBER
ISN Heerlen (Kuba) Ali ARSLAN
ISN Eindhoven (Fatih) Bahri ÇAM
ISN Almelo (Yunus Emre) Fatih ÇENTELİ
ISN Huizen (Selimiye) İbrahim Hilmi KUCUR
ISN Amersfoort (Mevlana) Kemalettin ÖKTEN
ISN Boxtel (Mevlana) Mustafa AKPINAR
ISN Oudenbosch (Barbaros) Necati AKBULUT
ISN Emmen Yıldırım (Beyazıt) Resul ALATAŞ
ISN Geleen (İhlas) Ricail KAYA
ISN Terborg (Mimar Sinan) Rüstem ÖZERZURUMLU
ISN Rotterdam (Laleli) Sami TÜRKEL
ISN Uden Yıldırım (Beyazıt) Selvet TURHAN
ISN Doetinchem (Merkez) Seyhan ÖZSOY
ISN Barneveld (Ulu) Süleyman ASLAN
ISN Haarlem (Selimiye) Tahsin GÜLÜNAY
ISN Waalwijk (Abdulkadir Geylani) Zekeriya ÖZALP
ISN Oldenzaal Fatih Ziya TAŞTAN

ISN organiseert evaluatiebijeenkomst Bedevaart

Op initiatief van Islamitische Stichting Nederland (ISN) en het Haagse Adviseurschap voor Religieuze Zaken vond op 10 oktober 2017 een evaluatiebijeenkomst plaats in het kader van de Bedevaartorganisatie 2017.

De bijeenkomst werd gehouden in het hoofdgebouw van ISN. Onder de aanwezigen waren Mehmet Yürek (Plaatsvervangend Raadsman voor Religieuze Zaken), Cevdet Keskin (Algemeen Coördinator ISN), Zühdü Elveren (Bedevaartcoördinator 2017), bedevaartfunctionarissen en groepsleiders.

Tijdens de bijeenkomst is stilgestaan bij de pluspunten en ontwikkelpunten van de bedevaartorganisatie. Daarnaast zijn er een aantal aanbevelingen op tafel gekomen voor de opzet en uitvoering van toekomstige pelgrimstochten. Tevens presenteerden de groepsleiders hun bevindingen.

Uit de groepsleidersverslagen komt naar voren dat de bedevaart in algemene zin succesvol is verlopen. Niettemin is besloten om een tevredenheidsonderzoek te houden onder de pelgrims zelf. De pelgrims hebben een e-mail ontvangen met daarin een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. Op de website www.diyanet.nl kunnen pelgrims deelnemen aan de enquête.

Tentaminering didactische vaardigheden onderwijsvrijwilligers voltooid

De afdeling Onderwijscoördinatie van de Islamitische Stichting Nederland heeft de afname van tentamens onder onderwijsvrijwilligers door het hele land voltooid. Deze vrijwilligers die reeds in ISN-moskeeën actief zijn, zijn getoetst op vereiste kennisniveau en didactische vaardigheden. De tentaminering heeft in vier regio’s plaatsgevonden. De eerste vond op 23 september 2017 plaats bij ISN Sultanahmet Moskee te Zaandam, alwaar 49 kandidaten aan meededen. De tweede vond op 24 september 2017 plaats bij ISN Laleli Moskee te Rotterdam. Daar namen 37 kandidaten deel. De derde vond plaats op 30 september 2017 plaats bij ISN Merkez Moskee te Deventer. Hier namen 40 kandidaten deel. De laatste vond op 1 oktober 2017 plaats bij ISN Süleymaniye Moskee, alwaar 67 kandidaten hun tentamens aflegden.

In totaal hebben 193 kandidaten deelgenomen aan de kennis- en vaardighedentoets. De uitslag wordt op 23 oktober 2017 bekendgemaakt. De kandidaten worden afhankelijk van hun beoordeling ingedeeld in een onderwijsgroep. De onderwijsgroepen vallen uiteen in de categorieën A, B en C. Afhankelijk van hun toewijzing worden de onderwijsvrijwilligers vakkundig opgeleid.